این جانوران، طناب محکمی در پشت خود دارند. بسیاری از آنها ستون مهره‌ی استخوانی یا غضروفی دارند.

ردهی ماهی‌ها

جانورانی هستند که پولک، آبشش و باله دارند و در آب زندگی می‌کنند. مانند: ماهی


رده‌ی دوزیستان

بدنی نرم و چها دست و پا دارند. تخم‌های نرم آنها در آب رها می‌شوند و از درون آنها نوزودان بیرون می‌آیند. نوزادان آبشش دارند. آبشش‌ها معمولا در جریان دگردیسی و تبدیل جانوران نوزاد به بالغ، به شُش تبدیل می‌شوند. مانند: قورباغه‌ی معمولی

رده‌ی خزندگان

پوست آنها پولک دارد. چهار دست و پا دارند. تخم آنها پوسته ی لاستیک مانند دارد و روی خشکی گذاشته می‌شود. مانند: مارمولک

رده‌ی پرندگان

جانورانی هستند که پر و تعدادی پولک و نیز منقار دارند. از چهار دست و پای آنها دوتای جلوئی تبدیل به بال شده است. پوست آنها از پوسته‌ی سخت ساخته شده و در خشکی گذاشته می‌شود و هم چنین جانوران خونگرمی هستند. مانند: گنجشک

رده‌ی پستانداران

مو و چهار دست و پا دارند. جنین آنها درون بدن مادر رشد می کند و در آنجا از طریق جفت تغذیه می‌کند. در غده‌های پستانی آنها شیر ساخته می‌شود و جانوران خونگرمی هستند. مانند: موش