پوست

اپیدرمیس:

از پوشش مطبق سنگفرشی کراتینه شده ساخته شده

دارای عمیق ترین لایه طبقه مالپیگی یا لایه زاینده است.

لایههای بعدی طبقه خاردار ، طبقه دانه دار، طبقه شفاف وطبقه شاخی است .

طبقه شفاف واضح فقط در اپیدرمیس کف دست و پا دیده می‌شود

سلولهای اپیدرمیس :

الف) کراتینوسیت:

وظیفه این سلولها ایجاد پروتئین رشته‌ای بنام کراتین است.

طبقه زاینده منبع سلولهای جدید کراتینوسیت می‌باشد.

چهارده روز طول می‌کشد تا سلولها از طبقه زاینده به طبقه شاخی برسند.

دانه‌های کراتوهیالین در طبقه دانه‌دار ظاهر می‌شود.

ب)  ملانوسیت:

این سلولها در میان کراتینوسیتهای طبقه پایه‌ای فولیکوهای مو و بافت پیوندی در میس پوست یافت می‌شوند و تولید ملانین می‌کنند.

ازاکتودرم عصبی(سلولهای هلال عصبی)منشاء می‌گیرند.

سلولهایی با زواید دندریتی  سیتوپلاسمی هستند که بین کراتینوسیتهای مجاور یکدیگر و سلولهای پایه‌ای و خاردار گسترش می‌یابند.

ملانین در اثر اکسیداسیون تیروزین(اسید آمینه)  طی عمل ملانوژنز تولید می‌شود.

تعداد ملانوسیتهای مرد و زن یکسان است.

تعداد و اندازه ملانوزومها و توزیع کراتینوسیتها در نژادهای مختلف متفاوت است.

ج- سلولهای لانگرهانس:

در طبقه مالپیگی بخصوص در بین سلولهای خاردار پراکنده‌اند.

هسته چین‌دار و سیتوپلاسم روشن دارد.

تونوفیلامنت و ملانوزوم ندارد.

بین کراتینوسیتها و سلولهای لانگرهاس دسموزوم وجود ندارد.

از مغز استخوان منشاء می‌گیرند و کار دفاعی دارند.

د)  سلوهای مرکل:

از سلولهای هلال عصبی منشاء می‌گیرند.

ابتدا در درمیس هستند بعد به اپیدرمیس میروند.

سلولها دارای سیتوپلاسم و هسته نامنظم می‌باشند.

تماس سلولهای مرکل با سلولهای اپیدرمیسی از طریق دسموزوم می‌باشد.

بخاطر نزدیکی این سلولها با رشته‌های عصبی اپیدرمیس ودرمیس احتمالاً در حس لامسه دخالت دارند.

 

درمیس:

بافت پیوندی زیرین پوشش مطبق سنگفرشی اپیدرمیس را درمیس می‌گویند.

در درمیس اعصاب،رگهای خونی و لنفی ، غده چربی، غده عرق و فولیکول مو وجود دارد.

فراوانترین نوع سلول در درمیس فیبروبلاست می‌باشد.

ملانوسیت،ماکروفاژ، ماست سل،سلولهای چربی، به تعداد کم وجود دارد.

درمیس شامل دو ناحیه است:

-لایه سطحی یا خارجی بنام لایه پاپیلاری

-لایه داخلی یا عمقی بنام لایه درهم

وظیفه درمیس: محافظت بدن. مقاومت در مقابل فشارهای مکانیکی سدی مقابل عفونت، شرکت در التیام زخمها است.

 

هیپودرمیس:

در زیر درمیس،بافت پیوندی سستی قرار دارد بنام هیپودرمیسدارای ماهیچه مخطط می‌باشد و پوست را پشتیبانی می‌کند.

دارای رگهای خونی بزرگ است.

جسمکهای پاسینی در بافتهای زیر پوستی مخصوصاً انگشتان یافت می‌شود.

جسمک‌های مایسنر در پاپیلای درمیس پوست بدن وجود دارند.

ضمایم پوست:

/ 0 نظر / 71 بازدید