دستگاه گوارش

سطح زبان دارای برجستگیهای مختلف بنام جوانه چشایی است.

درساختمان جوانه چشایی چهار نوع سلول IV ،III ،II ،I وجود دارد.

جوانههای چشایی در مجاور برجستگیهای قارچی و جامی قراردارند.

 

دندان:

از نظر ترکیبات شیمیایی،ساختمانی شبیه استخوان است.

عاج هم در تاج و هم در ریشه بر روی مغز قرار دارد

سلولهای ادنتوبلاست ( عاج ساز) حفره مغز و دندان را احاطه می‌کند.

تشکیل عاج در تمام دوران زندگی ادامه دارد.

سلولهای آمیلوبلاست مینای دندان را می‌سازند.

سیمان دندان

سیمانتوبلاست سیمان دندان را می‌سازد

از نظر ترکیبات و ساختمان شبیه بافت استخوان است.

رباط حفره دندانی،لثه و حفره دندانی دندان را محکم در جای خود نگه می‌دارد.

 

ساختمان کلی لوله گوارش:

لوله گوارش از مری تا رکتوم تو خالی است.

دیواره لوله گوارش  از 4 طبقه تشکیل شده است:

1-مخاط خود ازسه لایه تشکیل شده است:پوشش مخاطی -آستر مخاط شامل بافت پیوندی -ماهیچه ( صاف)

ریز مخاط – شامل بافت پیوندی سست،رگهای خونی، اعصاب و گره لنفاوی

طبقه ماهیچه‌ای – دارای ماهیچه صاف در دو لایه حلقوی در داخل و طولی در خارج

4-طبقه خارجی از نوع بافت پیوندی نامنظم یا سروز

 

مری:

طول 25 سانتی‌متر  و پوشش آن  مطبق سنگفرشی  است.

ماهیچه مخاطی ماهیچه صاف طولی  دارد.

ریز مخاط از نوع فیبروالاستیک است .

طبقه ماهیچه‌ای

یک سوم ابتدا مخطط

یک سوم  میانی  مخطط و صاف

یک سوم تحتانی  صاف

 

معده :

پوشش مخاطی معده استوانه‌ای ساده

آستر مخاط شامل رشته‌های رتیکولر و کلاژن و غدد لوله‌ای منشعب یا ساده

دارای سه نوع غده :  غدد طاق و تنه ، غدد کاردیا و غدد پیلور

غدد تنه و یا طاق معده دارای چهار نوع سلول اصلی،مرزنشین یا حاشیه‌ای، ‌سلولهای موکوسی گردن غده و سلولهای نقره دوست می‌باشد.

سلولهای اصلی مکعبی یا استوانه‌ای هستند پپسینوژن تولید می‌کنند.

سلولهای مرز نشین یا حاشیه‌ای هرمی‌اند و اسید کلریدریک و هموپویی تین تولید می‌کنند

سلولهای موکوسی موکوس تولید می‌کنند.

سلولهای نقره دوست موادی شبیه هورمون تولید می‌کنند.

طبقه ماهیچه‌ای معده در سه لایه طولی،‌حلقوی و مایل از خارج به داخل قراردراد.

طبقه خارجی سروز است

در غدد پیلور و کاردیا سلولهای مرزنشین یا حاشیه‌ای و سلولهای اصلی وجود ندارد.

 

روده کوچک :

طول آن 4 متر است.

از نظر بافت شناسی به 3 قسمت دوازدهه،ژوژنوم و ایلیوم تقسیم میشود.

چهار قسمت مهم در مخاط روده کوچک قرار دارد:

1 -چین‌های حلقوی

در دوازدهه برگی شکل و  در زیر مخاط دوازدهه غدد برونر وجود دارد که ماده قلیایی تو

/ 0 نظر / 84 بازدید