رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی

رشته امتحانی

موارد امتحانی

ضرایب به ترتیب دروس از راست به چپ

کدرشته ها

>>>>>>>>                          1206

 

بیوشیمی

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک5 شیمی-فیزیک6 بیوفیزیک

2-5/1-3-5/1-1-1

علوم گیاهی

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک 5 گیاه شناسی    6 فیزیولوژی گیاهی

2-1-1-1-5/2-5/2

علوم جانوری

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک5 علوم جانوری6 فیزیولوژی جانوری

2-1-1-1-5/2-5/2

میکروبیولوژی

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک5 میکروبیولوژی

2-1-1-2-4

سلولی ملکولی

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک5 میکروبیولوژی6 بیوفیزیک

2-4-1-1-1-1

ژنتیک

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک5 میکروبیولوژی

/ 2 نظر / 58 بازدید
ساغر

سلام.من دانشجوی زیست شناسی هستم.این وبلاگ یکی از بهترین هایی هست که من تا حالا استفاده کردم .به امید اینکه بهتر وبهتر بشه.

باربد

وبلاگ بسیار خوب وپر محتوایی دارید.