غدد مترشحه

الف : از نظر تعداد سلولها :

فقط یک سلول وظیفة ترشح دارد،مانند سلولهای جامی .

در پوشش دستگاه گوارش،دستگاه تنفس دیده میشوند.

بعد از تراوش سیتوپلاسیم ترمیم میشود.

در غدد اشکی و غدد پستانی چندین سلول تراوشات را به خارج میریزند.

ب:  از نظر محل تراوش :

از این نظر سه نوع غده برون ریز وجود دارد:

غده لولهای

غده لوله‌‌ای ساده  نظیر کریپتهای روده

حلزونی نظیر غده عرق

منشعب نظیر غده معدی

غده حبابی یا انگوری

این غده بصورت یک حباب کوچک است.

این حباب بر دو نوع است:      ساده -منشعب

مانند غدد بزاقی ، اشکی و پانکراس

غده کیسهای

محل تراوش بزرگ است

بر دو نوع است:    سادهمنشعب

مانند کیسه منی و غدد چربی

از نظر روش تراوش

از نظر روش تراوش سه نوع غده برون ریز وجود دارد:

غدد هلوکرین

یک سلول کامل همراه با تراوشات به خارج ریخته می‌شود.

مانند غدد لنفاوی ،‌بیضه و تخمدان

به آنها غدد سلولزا هم می‌گویند

غدد اپوکرین

راس سیتوپلاسم سلول جدا شده با ماده تراوشی به خارج دفع میشود.

مانند غدد پستانی

غدد مرو کرین

سلول مترشحه دست نخورده باقی میماند.

مواد تراوشی از جدار آن خارج میشود.

مانند غدد بزاقی

/ 2 نظر / 271 بازدید
دانشجوی پیام نور

سلام. ما برای گرفتن اطلاعات فراتر از کتاب به اینترنت مراجعه میکنیم اما شما دقیقا صفحه 10 بافت شناسی جانوری پیام نور را کپی کردید

نیما

مرسی از سایت خوبتونوخلاصه و مفید