زاغ بور

صدای این پرنده

 

صدای زاغ بور ضعیف و باحدود 10 نوت در ثانیه به صورت پی- پی- پی پی- پی- پی Pe,pe,pe,pe,pe,pe,   شنیده می شود.

  

زیستگاه زاغ بور

زیستگاه زاغ بور در مناطق استپی بیابانی،بیابان های ماسه ای با گیاهان پراکنده و دشت های پوشیده از گیاه قیچ  به سر برده و لابلای بوته ها آشیانه می سازد. تنها پرنده بومی و آندمیک در ایران است و اخیراً پراکندگیش وسعت بیشتری پیدا کرده است.

 

با توجه به کاهش فراوان جمعیت این پرنده در سال های اخیر عمدتا به سبب جمع آوری ان برای تاکسیدرمی است ،اقدامات ویژه حفاظتی برایش ضروری است.

/ 0 نظر / 5 بازدید