بافت پیوندی

فیبروبلاست یا دسموسیتها

ستاره‌ی شکل با هسته بیضی

حاوی آندوپلاسمیک رتیکولوم خشن می‌باشد.

بدلیل وجود ریبوزوم در تهیه پروتئین شرکت دارند.

ماده زمینه شکل دار را می‌سازند.

سلولهای مزانشیمی تمایز نیافته

شبیه فیبروبلاست هسته ولی کوچکترند

به سلولهای دیگر تبدیل می‌شوند. چند استعدادی هم خوانده می‌شوند.

هیستوسیت یا ماکروفاژ

شبیه فیبروبلاست با هسته کوچکتر

ذرات درون سیتوپلاسم را فاگوزوم میگویند.

امروزه معتقدند که ماکروفاژها منوسیت تغییر شکل یافته هستند.

پلاسموسیت یا پلاسماسل

سلولها بیضی شکل هستند.

سیتوپلاسم آنها بازوفیلی است و کروماتین درون هسته بشکل پرده‌های دوچرخه  قرار گرفته است.

مسئول تهیه آنتی بادی می‌باشند.

ماست سل

سلولهای شبیه بازوفیل خون هستند.

تولید هپارین(ماده ضد انعقاد خون)

تولید هیستامین ) در زمان آلرژی(

تولید سروتونین ( در به غیر از انسان)

سروتونین با اثر بر روی عصب باعث انقباض رگهای خونی میشود.

سروتونین در انسان از پلاکتهای خون و سلولهای نقره دوست در معده ایجاد میشود

 

اسیدوفیل(لنفوسیت و منوسیت)

این سلولها از خون به بافت پیوندی مهاجرت میکنند.

 

سلول چربی

سلولهای گرد یا چند سطحی هستند.

توخالیاند زیرا در زمان رنگ آمیزی چربی آن حل میشود.

سلول رنگدانه دار

سلولهای ستارهای شکلاند.

در سیتوپلاسمشان دانههای رنگین وجود دارد.

در پوست(ملانوسیت) و مشیمیه چشم وجود دارند

 

ماده زمینه‌ای بافت پیوندی

شکل دار

 بی شکل

 

1-ماده زمینه شکل دار سه نوع هستند:

الف)  رشته کلاژن یا رشته سفید

ب) رشته رتیکولر یا شبه کلاژن

ج) رشته ارتجاعی یا رشته زرد

الف:  رشته کلاژن یا رشته سفید

30% وزن بدن انسان را پروتئینی  بنام کلاژن تشکیل می‌دهد.

در تاندون (وتر)  ،استخوان، غضروف،دیسک بین مهره‌ها وجود دارد

/ 1 نظر / 220 بازدید
Sh

خيلي وبلاگتون خوبه دمتون گرم