گورامی راه راه : colisa fasciata

تولید مثل:

 

گورامیهای راه راه به کمک گیاهان لانه های حبابی می سازند . لانه و تخمها توسط ماهی نر محافظت می شوند. ماهی ماده باید پس از تخم ریزی از آکواریوم خارج شود در غیر اینصورت مورد تهاجم ماهی نر قرار خواهد گرفت.

 

به آکواریومی حاوی گیاهان مناسب و کافی و نیز دارای پناهگاههای فراوان به منظور اختفاء نیاز دارند. فیلتراسیون آرام مورد نیاز است آکواریوم باید نور ملایم داشته باشد.

 

ماهیان نر در مقایسه با ماده بدن کشیده تر و رنگی تری دارند و به واسطه باله پشتی  و مخرجی نوک تیز ،از ماهی ماده متمایز می گردند.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید