گیاهان خفه کننده (Strangler Plants)

بذر های فیکوس، روی شاخۀ درختان جوانه می زنند و ریشه نابجا تولیـد می کنـند؛ این ریشـه های نابـجا دور تا دور تنـۀ درخت می پیچند و به سمت زمین حرکت می کنند، در اعماق خاک فرو رفته و به مرور زمان قطور تر و ضخیم تر می شوند.

با گذشت چندین سال، ریشه های این فیکوس سرتاسر تنه درخت بیچاره را احاطه کرده و گیاه میزبان را خفه می کنند.

اگر شما نیز به جای درخت میزبان فیکوس باشید چنین سرنوشتی در انتظار شما خواهد بود؛ البته اگر دو دهه بدون حرکت باشید!

Strangler Fig(Ficus)

/ 1 نظر / 22 بازدید
فاطی

جالب بود[رویا][زودباش][تماس][تلفن][وحشتناک][تایید][قهقهه]