کبوتر تاج دار ویکتوریا Victoria crown pigeon

قد این پرنده 66 تا 74 سانتی متر و وزن حدود 5/2 کیلو است . نر و ماده یک شکل است. این پرنده بومی است و مهاجرت نمی کند. در معرض خطر انقراض قرار دارد و در گینه جدید زندگی می کند.

 

یکی از بزرگترین کبوترهای جهان است کاکل تاج مانندی روی سر دارد که رنگ آن معمولاً آبی – خاکستری است . بال ها کبود و متمایل به قرمز خاکستری کمرنگ است و لکه های کبود رنگی روی بالها دارند . معمولاً روزها روی زمین هستند و از میوه ها یی که از درختان ریخته شده تغذیه می کنند  و شب ها در جنگل روی درختها به سر می برند . به علت کم شدن وسعت جنگل به دست بشر و شکار آنها برای تغذیه و نیز به علت شکار برای کلکسیونرها به دلیل کمیاب بودن در معرض انقراض می باشند.

/ 0 نظر / 5 بازدید